Sabtu, 15 Januari 2011

NERAKA
PENGARANG ASLI
UST.ABDUL MUCHID IDRIS


NERAKA


Imam Mujahid berkata : Sesungguhnya api dunia ini sudah terjaga dari api NERAKA.

Telah diriwayatkan didalam hadist : Bahwasanya ALLAH SWT.mengutus Jibril kepada malaikat penjaga NERAKA untuk mengambil api dari NERAKA,agar diberikan kepada Nabi Adam AS,sehingga beliau menggunakan untuk masak makanan.

Dalam suatu hadist : Bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi saw.lalu Nabi bersabda : Wahai Jibril terangkanlah sifatnya NERAKA kepadaku.Jibril berkata:Sesungguhnya ALLAH menciptakan NERAKA,lalu menyalakannya selama seribu tahun,sehingga NERAKA itu menjadi merah.Kemudian ALLAH terus menyalakannya selama seribu tahun lagi menjadi putih,dan terus menyalakannya seribu tahun lagi sehingga menjadi hitam.Maka NERAKA itu hitam sebagaimana waktu malam yang gelap gulita,pernah padam nyala apinya dan tidak akan mati baranya.

Imam Mujahid berkata: Sesungguhnya NERAKA Jahanam itu berisikan banyak ular yang besarnya sebagaimana leher unta dan banyak kalajengking yang seperti keledai.Maka berlari-larilah pendududuk NERAKA,karena adanya ular dan kalajengking.Lalu ular-ular itu menggigit mereka dari bibirnya,maka terkelupaslah apa yang berada di antara rambut sampai sampain pada kuku.Padahal mereka tidak akan bisa selamat kecuali melarikan diri ke dalam NERAKA jua.

Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Rosulullah saw: Bahwasanya didalam NERAKA banyak ular yang besar seperti lehernya unta,maka ia menyengat salah seorang dari mereka dengan satu kali sengatan sakitnya masih terasa selama empat puluh tahun.


Telah diceritakan dari Zaid bin Wahab dari Imam Mas'ud ra.Bahwasanya api dunia ini adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian apinya NERAKA itu.Seanadainya api dunia tidak pernah dibenamkan kedalam lautan berulang dua kali,niscaya kalian tidak bisa sedikitpun dari api ini.

Malaikat Malik berkata :Hai Jibril,berapa besar api yang engkau kehendaki ? Jibril berkata : Aku hendak mengambil kira-kira sebesar buah kurma.niscaya hancurlah tujuh langit dan bumi dikarenakan panasnya api ini.Jibril berkata : Kalau aku memberimu sesuai apa yang kau kehendaki,maka tidak akan turun hujan dari langit setetespun dan tidaklah akan tumbuh,tumbuh-tumbuhan di atas bumi.

Kemudian Jibril mengundang-undang : Wahai tuhan Ku,berapakah kiranya aku mengambil api dari NERAKA ? ALLAH berfirman : Ambillah kira-kira sekecil semut atau sebutir atum.Maka Jibril mengambilnya sekecil semut yang kecil dan mencelupkannya ke dalam air sungai berulang tujuh puluh kali,kemudian baru dibawa kehadapan Nabi Adam as.Lalu ia letakkan di atas gunung yang amat tinggi maka gunung itu menjadi lebur.
Kemudian api itu ia kembalikan pada tempatnya lagi dan tigallah asapnya di dallam batu-batu dan besi sampai pada hari kita sekarang ini.Maka api kita ini adalah terdiri dari asapnya api yang sebesar semut kecil tadi.Untuk itu mka ambillah contoh riwayat ini,wahai orang-orang yang beriman!..

Nabi bersabda: Sesungguhnya paling ringan-ringannya NERAKA,siksanya adalah orang yang memakai sepasang sandal dari api,karena dengan sandal itu mendidihlah otaknya sebagaimana mendidihnya periok,maka terdengarlah oleh tetangganya.Orang itu gigi rahangnya membara,bibirnya juga membara,dan nyalanya api itu menembus keluar dari dalam perutnya sampai kepada tapak kakinya.Dan sesungguhnya ia tentu menganggap dirinya adalah paling beratnya orang penduduk NERAKA dalam penyiksannya,padahal sesungguhnya ia adalah paling ringannya ahli NERAKA dalam siksaannya.
Imam 'Aa-shim berkata: Sesungguhnya penduduk NERAKA akan menaggil-manggil kepada malaikta Malik,tapi Malik tidak memberi jawaban selama empat puluh tahun baru kemudian menjawabnya,ia berkata: Sesungguhnya kalian akan menetapinya,yakni,kekal selama-lamanya.Kemudian mereka memanggil-manggil Tuhannya seraya berdo'a: Wahai tuhan kami,keluarkanlah kami dari NERAKA jikalau kami kembali durhaka.Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dholim.Tuhanpun tidak menjawabnya sampai kira-kira dalam waktu dua kali lipat dari masanya alam dunia.Kemudian baru dijawabnya dengan firmanNya:Berdiamlah kalian dalam NERAKA dan janganlah kalian berbicara.

Nabi bersabda: Maka demi ALLAH,semua kaum tidaklah berbicara sekalimatpun sesudah ada firman itu dan tidaklah ada ucapan didalam NERAKA sesudahnya selain teriakan-teriakan dan rintihan-rintihan.Suaranya menyerupai suaranya keledai.Permulaannya teriakan dan akhirnya berupa rintihan.

Jibril berkata: Demi tuhan yang mengutus kamu dengan hak sebagai Nabi,seandainya ada lobang sebesar lobang jarum terbuka dari NERAKA pada arah timur,maka terbakarlah penduduk di barat dikarenakan dari sangatnya panas.Demi tuhan yang telah mengutusmu sebagai Nabi dengan hak,seandainya ada satu pakaian dari macam pakaiannya ahli NERAKA digantungkan diantaranya langit langit dan bumi,niscaya matilah semua penghuninya disebabkan dari panasnya pakaian NERAKA itu dan karena bau busuknya.Demi Tuhan yang telah mengutusmu sebagai Nabi dengan hak,seandainya ada sepanjang lengan dari rantai yang disebutkan ALLAH didalam kitabNya,lalu diletakan diatas gunung,tentu hancurlah gunung itu hingga sampai bumi yang ketujuh.Demi Tuhan yang mengutusmu Nabi dengan hak,seandainya ada seorang lelaki dari penduduk NERAKA itu disiksa di negeri barat,tentu terbakarlah orang yang berada di negeri barat,tentu terbakarlah orang yang berada di negeri timur dikarenakan beratnya siksa,panasnya api NERAKA itu tinggi sekali,pusar kedalamannya jauh sekali,bahan bakarnya berupa manusia dan batu-batu,air minumnya berupa panas dan nanah,pakaiannya terdiri dari timah.
SIKSA KUBUR


Al-Faqih berkata : Barangsiapa ingin selamat dari siksa kubur,maka hendaklah senantiasa melakukan empat macam perkara yang akan menerangi kubur dan meluaskannya.Adapun empat yang harus dijauhinya,ialah berdusta,khianat,mengadu domba dan kencing di atas badan (tanpa bersuci).

Sungguh beliau Nabi telah bersabda : Bersucilah kalian dari air kencing,karena sesunguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan daripadanya.

Kemudian turun dua malaikat yang beringas,ia menjebol bumi dengan taringnya,yaitu Munkar dan Nakir,lalu mendudukannya dan bertanya kepadanya : Siapa Tuhanmu dan selanjutnya.

Maka kalau orangnya dari ahli yang beruntung,maka ia menjawab : Tuhanku adalah ALLAH SWT,nabiku Muhammad saw.dan agamaku Islam.Lalu mereka berdua berkata kepadanya : Tidurlah engkau seperti tidurnya penganten baru,sambil membuka sebuah pintu jendela pada sisi kepalanya,maka ia melihat akan tempatnya dan tempat duduknya di dalam sorga,kemudian kedua malaikat membawa ruh kembali ke langit dan ruh itu mereka tempatkan dalam suatu pelita yang digantungkan pada Arasy.

Beliau Nabi bersabda : Dan kalau dari golongan ahli celaka,maka apabila datang padanya saat kematian,turunlah kepadanya malaikat dari langit membawakan baju siksa lalu mereka duduk jauh-jauh darinya.Kemudian datanglah malaikat Maut,duduk di dekat kepalanya,lalu berkata : Wahai nafsu yang buruk,keluarlah engkau kepada murka ALLAH SWT.

Nabi bersabda : Maka ruhnya memisahkan jasadnya.Maka dikeluarkanlah ruh dari badannya seperti keluarnya air yang diperas dari kain bulu yang dibasahi.Apabila ruh keluar dari jasadnya,maka dilaknat oleh setiap sesuatu yang bertemu dengannya diantara langit dan bumi.Segala sesuatu akan mendengarnya kecuali dua golongan (jin dan manusia).

Kemudian mereka membawanya naik ke atas langit dunia.Setelah sampai dilangit dunia ditutuplah pintu langit karenanya.Lalu diundangkan oleh yang mengundang dari sisi Tuhan Yang Maha Pemurah : Kembalikanlah ia ketempat berbaringnya.Maka mereka mengembalikannya ke dalam kuburnya,lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dengan lebih menakutkan daripada berbagai yang menakutkan,sedang suaranya sebagaimana petir,penglihatannya bagaikan kilat yang menyambar.Lalu membelah bumi dengan taring-taringnya,kemudian mendudukannya dan bertanya kepadanya : Siapa Tuhanmu ? Ia menjawab : Aku tidak mengerti.Maka diundangkan dari arah kubur : Kalian pukullah ia !.. Maka mereka memukulinya dengan sebuah palu dari besi kuat seandainya seluruh makhluk berkumpul tidak akan kuat mengangkatnya.Dan menjadikan kubur menyala dengan api dan mengumpulkannya serta membuat cerai berai tulang-tulangnya.

Ada dikatakan : Orang mukmin akan diuji didalam kuburnya selama tujuh hari,orang kafir empat puluh hari.Nabi bersabda : Barangsiapa meninggal dunia pada Jum'at,maka ALLAH SWT menyelamatkannya dari fitnah kubur.

Disebutkan dalam hadist,riwayat dari Umamah al Bahili,apabila seseorang meninggal dunia dan diletakkan dalam kuburnya,maka datanglah malaikat maut,duduk dikepalanya sambil menyiksa dan memukulnya satu kali pukulan dengan sebuah palu.Maka tiada tertinggal satu anggota badannya melainkan jadi terputus-putus dan kuburnya menjadi penuh api yang menyala.Selanjutnya ia berkata : Berdirilah engkau dengan ijin ALLAH SWT!Ketika ia duduk dengan tegak lalu berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh apapun yang berada diantara langit dan bumi selain jin dan manusia.

Ia berkata pada malaikat : Karena apakah engkau begini ? Dan mengapakah engkau menyiksaku ? Padahal aku telah mendirikan shalat dan menunaikan zakat,berpuasa di bulan Ramadhan.Maka ia berkata : aku menyiksamu karena engkau pada suatu hari pernah bertemu dengan orang yang dianiaya sedang ia minta tolong kepadamu,tapi engkau tidak menolongnya,dan lagi engkau bershalat.tapi tidak membersihkan kencingmu.

Maka jelaslah dengan hadis ini bahwa menolong orang yang teraniaya adalah wajib sebagaimana apa yang telah diriwayatkan dari Nabi saw : Barangsiapa melihat orang dianiaya lalu ia minta tolong ,tapi orang itu tidak menolongnya,maka akan dipukul di dalm kuburnya dengan seratus pukulan dari neraka.

Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya ia berkata : Beliau Nabi bersabda : Apabila mayit diletakkan dalam kubur dan ditimbun tanah,maka berkatalah ahlinya,anak-anaknya : Aduh pemimpinku,aduh tokohku,maka berkatalah malaikat yang diserahi : Mendengarkah engkau tentang apa yang diucapkan mereka ? Mayit menjawab : Ya.Malaikat berkata : Benarkah engkau tokoh yang mulia ? Hamba itu berkata : Memang mereka berkata demikian,tapi alangkah hendaknya mereka diam.

Maka kubur itu menjepitnya dan jadi bercampurlah tulang-tulang rusuknya,dan berteriak-teriaklah ia dalam kuburnya : Aduh tulangku ,aduh hinanya tempatku,aduh menyesalnya aku,aduh kerasnya pertanyaan,sehingga masuklah permulaan malam hari Jum'at dari bulan Rajab daripada tahun kematiannya,maka ALLAH SWT berfirman : Aku menyatakan kepada kalian wahai malaikatKu,bahwa sesungguhnya Aku telah memberi ampun kepadanya atas keburukannya,dan Aku menghapus kesalahan-kesalahannya disebabkan ia menghidupkan ini malam.
NERAKA
PART 2
PENGARANG ASLI
UST.ABDUL MUCHID IDRIS
Neraka mempunyai beberapa pintu sebanyak tujuh buah,yang setiap pintunya di bagi menjadi bagian dari orang-orang laki-laki dan orang-orang wanita

Telah diriwayatkan dari beliau Rasulullah saw : Sesungguhnya beliau Nabi bertanya kepada Jibril : Adakah pintu-pintu neraka itu seperti keadaannya pintu kita ini ? Jibril berkata : Tidak,tapi pintu neraka itu terbuka,sebagian lebih rendah dari sebagian pintu yang lain dengan jarak perjalanan tujuh ratus tahun.Setiap satu pintu panasnya melebihi dengan pintu sebelahnya berlipat ganda.Beliau Nabi bertanya : Siapakah yang menempati pintu-pintu ini ? Jibril menjawab : Adakah munafiq dan orang yang kufur dari golongan Ashhabil ma-idah (kaum Nabi 'Isa) dan keluarganya raja Fir'aun.Namanya neraka Hawiyah.Pintu kedua didalamnya adalah orang -oranng musyrik,dan namanya neraka Jahim.
Pintu ketiga tempatnya orang-orang yang menyembah berhala,namanya neraka Saqor,Pintu keempat tempatnya Iblis dan orang yang mengikutinya beserta orang Majusi (penyembah api),namanya neraka Ladho.Pintu kelima tempatnya orang Yahudi,namanya neraka Huthomah,Pintu keenam tempat orang Nasrani,namanya neraka Sa'ir.Kemudian Jibril berdiam diri.

Maka beliau Nabi saw.berkata : Karena apakah kamu tidak memberitahu padaku mengenai orang yang menempati pintu-pintu yang ketujuh ? Jibril berkata : Apakah Engkau bertanya padaku mengenai pintu yang ketujuh ? Beliau menjawab : Ya,Maka Jibril berkata : Wahai Muhammad,itu tempatnya orang-orang yang ahli berdosa besar dari umatmu,mereka meninggal dunia sebelum bertaubat .Maka beliau jatuh pinsan.Setelah sadar beliau berkata : Hai Jibril ,alangkah besarnya musibah-Ku dan benar-benar Aku sangat menghawatirkan,adakah seseorang dari umatku yang masuk neraka ? Jibril berkata : Ya,orang-orang yang ahli berdosa besar dari umatMu akan masuk neraka.Kemudian beliau menangis dan Jibril pun menangis karena menangisnya Nabi.

Dan lalu Nabi bersabda : Hai Jibril,mengapa kamu menangis padahal kamu adalah Ruh yang terpercaya ? Jibril berkata : Aku takut kalau aku diuji dengan cobaan dari apa yang telah diujikan kepada Harut dan Marut,maka hal itulah yang menjadikan aku menangis.Lalu ALLAH SWT memberi wahyu : Hai Jibril dan hai Muhammad,sesunggunya Aku menjauhkan kamu sekalian dari neraka,namun saja janganlah kamu berdua merasa aman dari siksaanKu.


NERAKA
PART 3
PENGARANG ASLI
UST.ABDUL MUCHID IDRIS


Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.Pada hari kiamat nanti neraka jahanam akan didatangkan dan pada kanan kirinya terdapat malaikat tujuh puluh ribu baris yang pada setiap baris malaikatnya lebih banyak daripada jumlah dua golongan (manusia dan jin).Mereka menarik neraka jahanm dengan belalainya.Neraka jahanam mempunyai empat tiang yang jaraknya antara tiang yang satu dengan tiang lainnya ada perjalanan seribu tahun,neraka jahanam mempunyai kepala sebanyak tiga puluh,dan pada setiap satu kepala mempunyai tiga puluh ribu mulut yang pada setiap satu mulut mempunyai gigi rahang dan pada setiap gigi besarnya sebagaimana gunung Uhud,seribu kali lipat.Dan pada setiap mulut mempunyai dua bibir,setiap bibir sebesar tingkatan dunia.Pada kedua bibirnya terdapat dua rantai besi yang setiap satu rantai ada tujuh puluh ribu lingkaran mata rantai yang untuk satu lingkaran itu dipegang oleh banyak malaikat yang tidak terhitung bilangannya.Maka neraka jahanam itu akan didatangkan dari sudut kiri 'Arasy.Hal tersebut adalah firman ALLAH SWT.Sesungguhnya neraka jahanam itu melemparkan letik apinya seperti besar bangunan.